Känguru – matematický camp u Werbellinsee, Německo, srpen 2016

Od 19. do 27. srpna se našich deset studentů nejlepších v matematické soutěži Klokan zúčastnilo týdenního pobytu u německého jezera Werbellinsee společně s nejlepšími matematiky z Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Švýcarska, Německa a Nizozemí. Dopoledne pro ně organizátoři připravili zajímavé přednášky z oblasti matematiky, např. o projektivní geometrii, návštěvnících ze čtvrté dimenze, případně o tom, jak rychle složit Rubikovu kostku. Odpoledne probíhaly soutěže ve fotbalu, volejbalu, frisbee, basketbalu, stolním tenisu a šachu. Krom toho navštívili lodní zdymadlo v Niederfinow, hlavní město Berlín či historické městečko Templin a místní akvapark. Studenti si kromě matematických znalostí prohloubili i jazykové dovednosti, neboť všechny přednášky a interakce probíhaly v angličtině.

Mgr. Marie Indráková