Jsme Ekologickou školou 2022/2023 Moravskoslezského kraje

Naše gymnázium bylo oceněno titulem Ekologická škola 2022/2023 Moravskoslezského kraje, a to za dlouholeté naplňování koncepce ekologické výchovy. Porota nejvíce ocenila aktivity zaměřené na udržitelnou produkci potravin – první školní edukační aquaponickou farmu v ČR, opatření snižující městkou populaci holubů – městský holubník, založení ekologické zahrady, začlenění ekologické výchovy do rozvrhu žáků nižšího gymnázia a mnoho dalších aktivit.

Mgr. Pavel Mrva