Již 5 let píšeme hravě!

Žáci osmiletého gymnázia si osvojují hmatovou metodu při psaní všemi deseti v programu Psaní hravě. Zdánlivě vše vypadá jako jednoduchá hra, ale bez píle, systematičnosti, pravidelnosti nemůže přijít úspěch a sklizeň sladkého ovoce v podobě úspory času při psaní jakéhokoliv textu. A třeba i při psaní zápisů v hodinách.

Ing. Šárka Klepáčková