Jistě už jste zvědaví, jak se u nás daří našim přátelům z Ukrajiny

Kapacitu internátu jsme naplnili. Hostíme tak celkem 31 maminek a dětí z válkou zasažených oblastí.

Uprchlíky do Bílovce přepravily partnerské bílovecké firmy. V mnoha případech se jedná o rodinné příslušníky bývalých či současných zaměstnanců. Vývoj situace byl nečekaný a bleskový. Kontaktovala nás nejprve společnost IMCoPharma, jejíž odborné pracovníky původem zejména z Ukrajiny u nás dlouhodobě ubytováváme. Jedná se především chemiky, laboranty a další odborné profese. Nyní nás požádali o ubytování rodinných příslušníků svých zaměstnanců a zanedlouho se s podobnou žádostí připojily i společnosti ATC Industry Trade Moravia a Denas Color.

Bezprostředně po napadení Ukrajiny Ruskem jsme vedení kraje nabídli kapacity naší jídelny a domova mládeže. Naši školu tak zařadili na seznam, který je součástí krizového plánu Moravskoslezského kraje. Kromě toho jsme se stejnou nabídkou oslovili Český červený kříž, organizaci ADRA, Charita ČR a Člověk v tísni.

Za poslední týden jsme museli urychleně řešit spoustu otázek a neznámých. Děkujeme za spolupráci vedení Moravskoslezského kraje, obci Bílovec a Nadaci ČEZ, která poskytla finanční prostředky ve výši 50 tisíc Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů. Úžasná vlna solidarity ze strany veřejnosti navíc zaplavila naše koordinátory humanitární pomoci GMK pro Ukrajinu!

Komunikaci s veřejností a dobrovolníky má na starosti organizátorka materiální sbírky GMK pro Ukrajinu Mgr. Ing. Veronika Vavrečková (vvavreckova@gmk.cz). Potřeby uprchlíků zajišťuje Ing. Petra Dvořáková (pdvorakova@gmk.cz) a volnočasový program koordinuje předseda Studentského parlamentu GMK Tomáš Lev ve spolupráci s Mgr. Tomášem Bergerem (tberger@gmk.cz)

Naší povinností je každého cizince do 3 dnů od příjezdu zaregistrovat na cizinecké policii. Vlastní vyřízení víza pak zajišťují právě pracovníci firem, které dotyčné rodiny přivezly. Většina ubytovaných již zmíněným procesem prošla. S udělením víza pak je automaticky vyřízeno zdravotní pojištění. Registraci na úřadu práce s rodinami zajišťují také pověření pracovníci firem. Ubytovaní mají k dispozici také lékařskou péči. Chceme poděkovat zejména obětavým lékařkám z Bílovce, včetně dětské lékařky.

Díky patří i vám všem! Internát jste nám neprodleně pomohli vybavit potřebnými spotřebiči a předměty denní potřeby – od ledniček, praček, mikrovlnek a varných konvic, přes sušáky, osušky, kartáčky na zuby, až po odpadkové koše, talíře, nebo houbičky. My jsme se současně pustili do organizace materiální sbírky a díky tomu se nám daří průběžně zajišťovat všechny potřeby ubytovaných. Co nemáme, pořizujeme z finančních prostředků Nadačního fondu Copernicus. Na účet fondu v uplynulém týdnu přibyly vaše dobrovolné příspěvky. Část z nich jsme vybrali do kasičky výměnou za symbolický odznak GMK pro Ukrajinu, část nám donesli samotní žáci jako výtěžek z pátečního Pekařského trhu. Neprodané bábovky a perníky děti věnovaly přímo ubytovaným, takže maminky nemusely na víkend nic péct. 😊

Jídlo ve všedních dnech zatím pro rodiny připravujeme ve školní jídelně a večeře dováží místní dobrovolník. Sobotní oběd připravila pro ubytované dobrovolnice ze Studénky. S nabídkou pomoci se nám nabídlo několik desítek dobrovolníků z řad žáků, veřejnosti a spřátelených organizací: ZUŠ Bílovec, TOM VLK, DDM Bílovec, SDH Bílovec nebo ZUŠ Studénka. Všechny nabídky registrujeme a počítáme se zapojením v nejbližších dnech, jakmile se rodiny zabydlí a zorientují. Jsme připraveni se o naše ukrajinské přátele postarat, jak dlouho bude potřeba, a máme podmínky i pro dlouhodobé ubytování. Rodinám díky vám máme možnost poskytnout vše, aby mohly začít fungovat samostatně.

Je neuvěřitelné, jaké příběhy v posledních dnech naši přátelé prožívají. Domy srovnané se zemí, mnohahodinová tlačenice s malými dětmi na nádraží, staří rodiče, kteří zůstali uvězněni za válečnou linií bez elektřiny, bez možnosti vybrat hotovost, nebo manželé bez vojenského výcviku na frontě. To jsou jen střípky z vyprávění našich ubytovaných hostů.

Udělejme, co je v našich silách, ať toto utrpení brzy skončí! Máte-li možnost, přispějte přímo na obranu Ukrajiny nebo na poskytnutí humanitární pomoci Českému červenému kříži:

http://supportukraine.cz/

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc?fbclid=IwAR0db46pyCxpBhhXSGCmz2rX99sv02qbjhc6dNr4tZvhqaXg9EJvYuEG8Bs

Spojme naše síly v boji proti bezpráví.

Za tým GMK pro Ukrajinu Ing. Mgr. Veronika Vavrečková