Islám trochu jinak

V rámci vzdělávacího projektu ČSAV určeného také studentům zavítal na půdu své alma mater Bronislav Ostřanský, aby představil knihu Stíny minaretů – Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik, jíž je spoluautorem.

Z názvu knihy je zřejmé, čeho se přednáška týkala. Nešlo však o přednášku v tradičním slova smyslu, nešlo o vysvětlování, co je islám a jak ho máme chápat (možná právě to od ní někteří studenti čekali). Bronislav Ostřanský konfrontoval zažitá klišé o islámu a muslimech s realitou, se svými zkušenostmi z muslimských zemí, kde několik let studoval, a v neposlední řadě se znalostmi, které nabyl dlouholetým studiem.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., je český orientalista. Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR.

Pro mnohé studenty byla přednáška možná náročná. Museli čelit člověku, který má nesmírné znalosti ve svém oboru, který používá slova, která jaktěživ neslyšeli, ale také člověku, který nemá potřebu přesvědčovat o své pravdě, který nediktuje, co si máme myslet, jen předkládá fakta a své zkušenosti.

Věřím, že toto setkání bylo pro studenty přínosné, a to jak pro ty, jimž maturita klepe na dveře, tak i pro ty, na které teprve čeká. Já to vidím i jako hezkou motivaci – kam až může vést cesta z bíloveckého gymnázia.

Mgr. Pavlína Andreeová