Instalace první části aquaponické linky

Byla instalována první část aquaponické linky – hydroponická část. Celkové náklady na tuto první etapu přesáhly 390 tisíc Kč. Částkou 200 tisíc Kč podpořila tento projekt společnost dm drogerie markt s.r.o. v rámci podpory 30 ekologických projektů.

Zbývají část za hydroponickou část uhradí škola ze svých prostředků.
Po měsíčním provozu dojde k připojení aquaponické části v hodnotě cca 200 tisíc Kč.
Kapacita aquaponické linky bude 600 rostlin.
Mgr. Pavel Mrva
Tento projekt byl podpořen 200 tisíci korunami od společnosti
.