Informační schůzka pro rodiče a žáky prvních ročníků pro školní rok 2021/2022

Termín:         22. 6. 2021 od 16:00 hodin

Místo:            aula gymnázia

 

Obsah schůzek: 

  • základní kontakty na školu,
  • představení třídních učitelů, školní psycholožky, metodičky prevence, výchovného poradce, vedoucí školní jídelny, vedení školy,
  • základní informace o průběhu školního roku,
  • informace o pravidelných akcích během studia,
  • seznam doporučených učenic,
  • informace o adaptačním kurzu,
  • seznámení se s areálem školy.

Bezpečnostní opatření:

Setkání se řídí aktuálními nařízeními vlády pro prevenci šíření virového onemocnění COVID 19, konkrétně MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN, MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN, MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN

Zejména se jedná o následující zásady:

  • zákaz přítomnosti osob s příznaky respiračního onemocnění (kašel, teplota, bolest hlavy, dušnost ….),
  • po celou dobu přítomnosti v budově školy musí mít účastníci akce nasazenou ochranu dýchacích cest odpovídající specifikace (rouška, respirátor),

V Bílovci 11. 6. 2021

Mgr. Pavel Mrva