Informace pro žáky prvních ročníků

Třídní učitelé prvních ročníků

Adaptační kurz

Termín adaptačního kurzu:

  • 6. – 7. září 2018

Místo konání: Štramberk (REKREAČNÍ AREÁL U KATEŘINY)

Odjezd 6. září 2018 v 8.00 od budovy gymnázia.

Návrat 7. září 2018 – (odjezd z místa pobytu v 18.00 hod).

Žákům, kteří se zúčastní adaptačního kurzu a současně se účastnili přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, bude uhrazená částka vrácena v rámci konečného vyúčtování nákladů na adaptační kurz.

Přihlášky

Stačí prostý email se jménem žáka, datem narození a třídou, který zašlete na adresu školy do 31. července 2018 (sklepackova@gmk.cz nebo gbilovec@gmk.cz). Do předmětu uveďte: Přihláška na adaptační kurz

Zahájení školního roku 2018/2019

Pondělí 3. září 2018

Od 7.55 hod. proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách s třídními učiteli. Žáci budou seznámeni se školním řádem, poučeni o zásadách bezpečnosti, informováni o případných změnách atp.

Studenti si první den přinesou průkazky na potvrzení. Průkazky a jiné formuláře vybere třídní učitel a nechá je hromadně potvrdit na sekretariátu školy. Studenti prvních ročníků si dále přinesou zálohu na čip (100 Kč).

Ukončení prvního dne:

Nově přijatí žáci (1. B a 1.C) a žáci Primy: cca v 10.00 hod.

Úterý 4. září 2018

7.55 – 9. 30 – burza učebnic pro žáky vyšších ročníků, zapůjčení učebnic pro žáky nižších ročníků gymnázia

9.45 – 11.25 –třídnické hodiny – bezpečnost ve škole, seznámení se školním řádem, informace o škole online (přístupy žáků, zákonných zástupců), organizační záležitosti

Od 5. září 2018 bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu

Webový školní informační systém – Škola OnLine

Přihlašovací údaje k systému Škola OnLine obdrží žáci dne 3. září 2018. 

Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechny Vaše známky. Pro zjištění hodnocení výsledků svých písemných prací nemusíte čekat až do druhého dne. Systém Vám je zpřístupní ihned po zadání učitelem. Jako rodiče máte okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy. Případné záškoláctví tak můžete podchytit hned v prvopočátku. Absence svých dětí můžete skrze Školu OnLine i omlouvat.  Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte veškeré suplování, školní akce a odpadlé hodiny.

Uživatelskou příručku naleznete pod následujícím odkazem 

Burza učebnic

Dne 4. září 2016 si mohou studenti vyššího gymnázia zakoupit starší učebnice od svých spolužáků. Seznamy učebnic jsou na webových stránkách školy. V seznamu jsou uvedeny ceny za novou učebnici. Učebnice jsou běžně dostupné v řadě knihkupectví (např. Knihcentrum Ostrava, Knihy Dobrovský a pod.)

Prodej stravného

  • 30. – 31. srpna 2018 vždy od 8.00 do 13.00 hod.
  • 3. – 4. září 2018 od 8.00 do 13.30 hod.

Informace školní jídelny naleznete pod následujícím odkazem (klikněte na text).

Informační leták ke stažení:

Ubytování na Domově mládeže

Nástup na ubytování: neděle 2. září 2018 od 17.00

Nabízíme ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením na buňce. Ubytovací kapacita je 135 lůžek s možností stravování. Přímo v budově je kulturní místnost s televizí a videem, posilovna, stolní tenis a kopaná, elektronické šipky. Možnost připojení na internet na každém pokoji.

Ubytovaní mají k dispozici kuchyňku s plnohodnotným vybavením (lednice, mikrovlnka, varná konvice, sporák, pračka).

Informace o ubytování poskytne ředitel školy Mgr. Vít Schindler nebo vedoucí Domova mládeže Marie Malá.

Cena za ubytování (v roce 2017/2018): 1000 Kč/ měsíc

Nabízíme rovněž možnost ubytování pouze v určité dny v týdnu (např. z důvodu špatného dopravního spojení).