Informace pro žáky prvních ročníků – aktualizováno

Adaptační kurz

Termín adaptačního kurzu:

  • 7. – 8. září 2020

Místo konání: Štramberk (REKREAČNÍ AREÁL U KATEŘINY)

Odjezd 7. září 2020 v 8.00 od budovy gymnázia.

Návrat 8. září 2020 – (odjezd z místa pobytu v 18.00 hod).

Přihlášky

Stačí prostý email se jménem žáka, datem narození a třídou, který zašlete na adresu metodika prevence do 3. září 2020 (bsedenkova@gmk.cz). Do předmětu uveďte: Přihláška na adaptační kurz.

Předpokládaná cena – 750,- Kč (v případě schválení dotace bude cena nižší o cca 200 Kč) – finanční prostředky budou vybírány v září. Informace poskytnou třídní učitelé.

Informační leták

Prohlášení o bezinfekčnosti COVID

Třídní učitelé prvních ročníků

  • Prima – Mgr. Vít Šustek
  • 1. B – Mgr. Markéta Tesařová
  • 1. C – Mgr. Petra Piková

Zahájení školního roku 2020/2021

Úterý 1. září 2020

Od 7.55 hod. proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách s třídními učiteli. Žáci budou seznámeni se školním řádem, poučeni o zásadách bezpečnosti, informováni o případných změnách atp.

Studenti si první den přinesou průkazky na potvrzení. Průkazky a jiné formuláře vybere třídní učitel a nechá je hromadně potvrdit na sekretariátu školy. Studenti prvních ročníků si dále přinesou zálohu na čip (100 Kč).

Ukončení prvního dne:

Nově přijatí žáci: cca v 10.00 hod.

Středa 2. září 2020

7.55 – 9.30 – burza učebnic pro žáky vyšších ročníků, zapůjčení učebnic pro žáky nižších ročníků gymnázia

9.45 – 11.25 – třídnické hodiny – bezpečnost ve škole, seznámení se školním řádem, informace o škole online (přístupy žáků, zákonných zástupců), organizační záležitosti

Od 3. září 2020 bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu.

Přehled důležitých termínů

Webový školní informační systém – Škola OnLine

Přihlašovací údaje k systému Škola OnLine obdrží žáci dne 1. září 2020.

Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechny Vaše známky. Pro zjištění hodnocení výsledků svých písemných prací nemusíte čekat až do druhého dne. Systém Vám je zpřístupní ihned po zadání učitelem. Jako rodiče máte okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy. Případné záškoláctví tak můžete podchytit hned v prvopočátku. Absence svých dětí můžete skrze Školu OnLine i omlouvat.  Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte veškeré suplování, školní akce a odpadlé hodiny.

Uživatelskou příručku naleznete pod následujícím odkazem 

Burza učebnic

Dne 2. září 2020 si mohou studenti vyššího gymnázia zakoupit starší učebnice od svých spolužáků. Seznamy učebnic jsou na webových stránkách školy. V seznamu jsou uvedeny ceny za novou učebnici. Učebnice jsou běžně dostupné v řadě knihkupectví (např. Knihcentrum Ostrava, Knihy Dobrovský a pod.)

Prodej stravného

28. – 31. srpna 2020 vždy od 8.00 do 13.00 hod.
1. – 2. září 2019 od 8.00 do 13.30 hod.
Informace školní jídelny naleznete pod následujícím odkazem (klikněte na text).

Informační leták ke stažení:

Bezhotovostní platby za stravování (klikněte na text).