Informace pro žáky prvních ročníků

Třídní učitelé prvních ročníků

  • Prima – Mgr. Jan Baláš
  • 1. B – Mgr. Pavlína Andreeová

Adaptační kurz – aktualizováno

letak_adaptacni_kurz_2019

Termín adaptačního kurzu:

  • 5. – 6. září 2019

Místo konání: Štramberk (REKREAČNÍ AREÁL U KATEŘINY)

Odjezd 5. září 2019 v 8.00 od budovy gymnázia.

Návrat 6. září 2019 – (odjezd z místa pobytu v 18.00 hod).

Přihlášky

Stačí prostý email se jménem žáka, datem narození a třídou, který zašlete na adresu školy do 31. července 2019 (sklepackova@gmk.cz nebo gbilovec@gmk.cz). Do předmětu uveďte: Přihláška na adaptační kurz

Zahájení školního roku 2019/2020

Pondělí 2. září 2019

Od 7.55 hod. proběhne zahájení školního roku v kmenových třídách s třídními učiteli. Žáci budou seznámeni se školním řádem, poučeni o zásadách bezpečnosti, informováni o případných změnách atp.

Studenti si první den přinesou průkazky na potvrzení. Průkazky a jiné formuláře vybere třídní učitel a nechá je hromadně potvrdit na sekretariátu školy. Studenti prvních ročníků si dále přinesou zálohu na čip (100 Kč).

Ukončení prvního dne:

Nově přijatí žáci: cca v 10.00 hod.

Úterý 3. září 2019

7.55 – 9. 30 – burza učebnic pro žáky vyšších ročníků, zapůjčení učebnic pro žáky nižších ročníků gymnázia

9.45 – 11.25 –třídnické hodiny – bezpečnost ve škole, seznámení se školním řádem, informace o škole online (přístupy žáků, zákonných zástupců), organizační záležitosti

Od 4. září 2019 bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu

Webový školní informační systém – Škola OnLine

Přihlašovací údaje k systému Škola OnLine obdrží žáci dne 2. září 2019. 

Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechny Vaše známky. Pro zjištění hodnocení výsledků svých písemných prací nemusíte čekat až do druhého dne. Systém Vám je zpřístupní ihned po zadání učitelem. Jako rodiče máte okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy. Případné záškoláctví tak můžete podchytit hned v prvopočátku. Absence svých dětí můžete skrze Školu OnLine i omlouvat.  Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte veškeré suplování, školní akce a odpadlé hodiny.

Uživatelskou příručku naleznete pod následujícím odkazem 

Burza učebnic

Dne 3. září 2019 si mohou studenti vyššího gymnázia zakoupit starší učebnice od svých spolužáků. Seznamy učebnic jsou na webových stránkách školyV seznamu jsou uvedeny ceny za novou učebnici. Učebnice jsou běžně dostupné v řadě knihkupectví (např. Knihcentrum OstravaKnihy Dobrovský a pod.)

Prodej stravného

  • 29. – 30. srpna 2019 vždy od 8.00 do 13.00 hod.
  • 2. – 3. září 2019 od 8.00 do 13.30 hod.

Informace školní jídelny naleznete pod následujícím odkazem (klikněte na text).

Informační leták ke stažení: