Informace pro uchazeče o studium konající jednotnou přijímací zkoušku

  1. V souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT- 4337/2021-7 a mimořádným opatřením č. j. Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN mají uchazeči ke studiu na střední škole povinnost předložit v den konání JPZ doklad o negativním výsledku testování na COVID 19. Potvrzení nesmí být starší než 7 dnů. Potvrzení vydává základní škola, ze které se uchazeč hlásí ke studiu na střední školu. Nepředložení negativního testu znamená, že uchazeč nebude moci vykonat přijímací zkoušku v daném termínu. (viz. opatření obecné povahy)
  2. Pozvánky k přijímacímu řízení budou uchazečům o studium zaslány nejpozději 14 dnů, před konáním přijímací zkoušky.