Informace pro rodiče žáků prvních ročníků (školní rok 2016/2017)

Třídní schůzky

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první třídní schůzky, které se konají dne 22. 6. 2016 od 16 hodin v aule školy.

Adaptační kurzy

428 KB

Informace k adaptačnímu kurzu a odkaz na přihlašování.

Termíny adaptačních kurzů:

  • Prima A – 31. 8. – 2. 9. 2016
  • Kvinta A a 1. B – 29. – 31. 8. 2016

Místo konání: Kletné (Suchdol nad Odrou)

Žákům, kteří se zúčastní adaptačního kurzu a současně se účastnili přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, bude uhrazená částka 200,- Kč vrácena v rámci konečného vyúčtování nákladů na adaptační kurz.