Historické prvenství v celostátním kole Ekonomické olympiády patří GMK!!!

Prvního ročníku Ekonomické olympiády se zúčastnilo více než 4 000 studentů z více než 100 škol. Dne 30. května 2017 se v prostorách České národní banky konalo slavnostní finále této soutěže. Mezi 38 finalistů se probojovali také dva naši studenti, a to Jakub Groman ze 3. A a Jan Exnar ze 4. B. Oba studenti byli úspěšní ve finálovém testu a postoupili mezi deset nejlepších. Následoval ústní pohovor, ve kterém zazářil Jakub Groman. Stal se tak celkovým vítězem prvního ročníku Ekonomické olympiády. Jan Exnar se umístil na krásném osmém místě.

Všech deset finalistů se rovněž zúčastnilo soutěže České národní banky „Cena ČNB“ a psalo eseje na zadané téma. Až do 14. 6. 2017 bude mít veřejnost možnost posoudit eseje finalistů Ekonomické olympiády a vybrat tu nejlepší z nich v rámci veřejného hlasování. Souběžně s probíhajícím veřejným hlasováním bude eseje hodnotit také odborná porota, složená z odborníků z ČNB.

Jak se se zadaným tématem poprali naši studenti, si můžete přečíst na stránkách České národní banky, kde také můžete hlasovat pro nejlepší esej. Jakub psal esej č. 8 a Honza psal esej č. 1.

http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cena_cnb_2017/hlasovani.html

Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci školy.

Mgr. Barbora Šeděnková, Ph.D.

 

Přikládáme také postřehy a dojmy Honzy Exnara:

V úterý 30. 5. 2017 jsme se účastnili finále ekonomické olympiády v prostorách České národní banky v Praze. Záhy po příchodu nás čekal semifinálový test, kterým prošlo jen deset finalistů. Maximální úsilí při psaní testu bylo odměněno výtečným obědem.

Následovala prohlídka trezoru ČNB s finančně zaměřenou expozicí. Ta by zajisté okouzlila všechny fanoušky numizmatiky. Vyslechli jsme si výklad o vývoji měny: částečně ve světě, ale hlavně na území Česka. Jakožto semifinalisté Ekonomické olympiády jsme měli možnost vidět listiny, které nejsou součástí běžné expozice. Při odchodu jsme dostali příležitost dotknout se zlaté cihly a zkusit její váhu. Podle naší průvodkyně by to mělo přinést štěstí, což se následně potvrdilo. Dokončili jsme prohlídku a vrátili se zpět do budovy.

Já i Jakub Groman jsme postoupili do finálového kola, kde nás čekala esej a také ústní zkoušení pro finálové kolo. Kvůli psaní eseje a zkoušení jsme nestihli nic z doprovodného programu, který byl velice rozmanitý, a je velká škoda, že nebyla možnost se jej zúčastnit. Po ukončení zkoušení jsme si vydechli. Zbývalo už jen počkat na vyhlášení výsledků. Předcházely mu četné projevy, ale i občerstvení a brzy už jsme v jednom ze sálů očekávali pořadí finalistů.

Z tohoto celostátního finále si odnáším diplom za 8. místo, ovšem jméno Jakub Groman v sále nezaznělo jen jednou. Naprosto okouzlil porotu a zvítězil nejen v kategorii 3. ročníků, ale také v celkovém finále, a je tedy držitelem 1. místa v celostátním finále Ekonomické olympiády. Pevně věřím, že toto není jediný úspěch na poli ekonomie nejen pro Kubu, ale také pro naše gymnázium.