Gymnázium z Bílovce má externí pracoviště v kamenolomu

Bílovec 25. února 2021   Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci má nové externí pracoviště v unikátní lokalitě vytěženého kamenolomu v Bílovci Staré Vsi. Chce zde vytvořit naučnou stezku a zpřístupnit kamenolom žákům i veřejnosti.

Na zapůjčení lomu se gymnázium dohodlo se společností Kamelomy ČR. „Jsme první škola v kraji, ne-li v republice, která bude mít na starost zhruba desetihektarový pozemek,“ vysvětluje ředitel gymnázia Pavel Mrva a dodává, že kamenolom bude přístupný žákům školy i veřejnosti.

„Kamenolom je přírodní unikát – těžbou odhalená mohutná severní stěna nabízí pohled do nitra země o přibližně 327 milionů let nazpět, tedy do spodního až svrchního karbonu. Tyto vrstvy zde vytvářejí natolik výrazné vrásy snad všech možných deformací, že podle mnohých odborníků patří k nejkrásnějším na našem území vůbec,“ pokračuje Pavel Mrva a dodává, že lokalita je pro gymnázium o to cennější, že za zhruba třicet let, co se zde netěží, tu došlo k přírodní rekultivaci se stanovišti vzácných suchomilných rostlin i oblastmi vhodnými pro vytvoření mokřadů i stepí. „Nyní oblast postupně zarůstá náletovými rostlinami a je třeba se o ni starat. Časem plánujeme oživit lokalitu také o zvířata, dobré zázemí tu mají divocí králíci, bažanti, přibudou také daňci, kozy a ovce, které by prostředí přirozeně udržovaly.“

Veronika Pilátová doplňuje, že v první fázi se do přípravných prací v kamenolomu zapojí členové přírodovědného klubu EVVOlution, který na gymnáziu i v současné koronavirové době funguje pravidelně prostřednictvím online setkání. „Další práce v lokalitě zajistíme dobrovolnickou a komunitní činností ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus a studentskou organizací SOVA. Rádi bychom ukázali, že i brownfieldy – místa, která pozbyla svůj primární účel, člověk je průmyslově využil a opustil, – mohou sloužit jako cenné lokality, kam se uchylují organismy vytlačené z okolní krajiny,“ uzavírá.