Gymnázium v Bílovci oslavilo 75 let

Každé výročí je hodno oslavy. A pokud se jedná o tři čtvrtě století existence školy, je o to více důvod slavit. V září roku 1946 vzniklo z popudu Matice opavské v Bílovci české gymnázium.

Byl to počin prozíravý, v původně prakticky německém městě revoluční a v době poválečné obnovy jev ojedinělý. Čas ukázal moudrost našich předků, neboť právě gymnázium v Bílovci se stalo díky mravenčí práci, úsilí a píli mnoha pedagogů a žáků jedním z nejprestižnějších gymnázií naší vlasti, kterou proslavilo i daleko za hranicemi státu.

Během mnoha desetiletí se naše gymnázium postupně rozrůstalo a mnohdy i specializovalo. Měnili se ředitelé, pedagogové a žáci. Z původně jedné budovy dnes naše gymnázium disponuje sedmi, zcela zrekonstruovanými.

Za několik desetiletí své existence zanechalo výraznou stopu nejen v samotném městě Bílovec, ale prostřednictvím stovek úspěšných absolventů prakticky napříč celou republikou. I z tohoto důvodu jsme si v sobotu 18. 9. 2021 připomněli toto významné výročí společným setkáním absolventů. To se setkalo s velkým zájmem a i za ztížených podmínek proběhlo ve velice přátelské, i když komorní atmosféře. Absolventi se potkali nejen se svými tehdejšími spolužáky, ale zejména bývalými učiteli. Seznámili se s posledním vývojem školy, moderními prostory pro výuku i trávení volného času. Dále získali informace o budoucím směřování školy.

Vyvrcholením celé akce bylo vystoupení abiturientského sboru GMK. Na úplný závěr setkání došlo ve spolupráci se Stálým abiturientským výborem k slavnostnímu zasazení pamětního stromu (ambroň západní), který byl opatřen pamětní deskou připomínající tuto výjimečnou událost.

Tímto bych rád popřál našemu gymnáziu dalších 75 let úspěšného rozvoje, aby se vždy setkávalo s podporou zřizovatele i města a aby stále dosahovalo skvělých úspěchů nejen při vzdělávání žáků.

 

Mgr. Pavel Mrva