Gymnázium v Bílovci bude mít střešní fotovoltaiku

Ne nadarmo se říká, že kvalitu studia ovlivňuje i prostředí, v jakém probíhá výuka. V Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci se tímto trendem rozhodně řídí. Letos na jaře získala budova školy pocházející z roku 1902 novou fasádu, která si i po rekonstrukci ponechala svůj neorenesanční vzhled. O investici v hodnotě bezmála deseti milionů rozhodovali také rodiče studentů a učitelé gymnázia. Náklady na opravu šly na vrub Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem školy. Nový hnědý odstín fasády odpovídá jejímu vzhledu v době vzniku na začátku minulého století. Konečný vzhled budovy mohli ovlivnit i rodiče žáků a pedagogové školy, kteří v anketě rozhodovali o nové barvě omítky. „Investiční akce směřující k rekonstrukci školy probíhají už od roku 2010, během nich se mimo jiné zateplily obvodové pláště budovy, vyměnily se výplně oken a dveří, zateplily se stropy a střechy. Zaměřili jsme se na snižování spotřeby energií zavedením energetického managementu a IRC ventilů na řízené dodávky tepla, výměnou osvětlení za úsporné LED systémy, rekonstruovali jsme vytápění a rozvody teplé užitkové vody,“ říká ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci Mgr. Pavel Mrva a dodává, že nyní řeší možnosti, jak dále snížit energetickou závislost na neobnovitelných zdrojích postavením fotovoltaické elektrárny na střeše budovy školy. „První návrhy vznikly v roce 2019, oslovili jsme i Moravskoslezské energetické centrum, aby plánované řešení posoudilo. A návrh se líbil.  Po doladění připomínek jsme koncept na stavbu střešních solárních panelů poslali také zřizovateli školy – Moravskoslezskému kraji. Nápad zaujal natolik, že kraj nabídnul tuto možnost ještě několika dalším školám v regionu.  Naše gymnázium splnilo jako jediná škola z výběru všechna kritéria a tento měsíc nám byly schváleny finance v hodnotě 800 tisíc korun na realizaci střešní fotovoltaické elektrárny. Pokud vše půjde podle plánu, do června 2021 by měla být zhruba třetina střechy hlavní budovy pokryta solárními panely. Jde o pilotní projekt, díky němuž zjistíme, jaký vliv bude mít fotovoltaická elektrárna na energetickou úsporu školy. Je to postaveno jako modulární systém, to znamená, že můžeme podle potřeby dále rozšiřovat množství solárních panelů,“ vysvětluje Mgr. Pavel Mrva.

Estetizace hlavního vstupu

A stavební úpravy pokračují na gymnáziu i v současnosti. Svůj vzhled právě v těchto dnech mění hlavní vstup do školy, který během následujících několika týdnů získá nejen novou výmalbu, ale také například nábytek, výplně dveří, květiny. „Jedná se o projekt Moravskoslezského kraje k estetizaci vstupů do škol, které mají mít jednotný charakter, hlavním cílem je nejen příjemný vzhled, ale také účelnost a praktičnost. Vizualizaci nám zpracovala Střední průmyslová škola v Ostravě a plánovaný rozpočet podle studie je zhruba půl milionů korun. Celou akci máme rozdělenou do dvou etap, během první se upraví zóna pro návštěvníky a studenty, v druhé etapě pak zóna relaxační.“

Pro kvalitnější bydlení

Modernizuje se také domov mládeže, který je využíván celoročně nejen pro žáky školy, ale také jinými nájemci mimo jiné k ubytování během letních táborů, soustředění, k organizaci celostátních konferencí. Během I. etapy rekonstrukce v hodnotě zhruba pěti milionů korun se opraví sociální zařízení, rozvody elektřiny, vody a odpadů, posléze v 2. etapě přijde na řadu modernizace ubytovacích buněk, jejichž kapacita je 135 míst. Díky rekonstrukci se celkově zvýší komfort služeb se současným snížením provozních nákladů a úspory energií.

Jsme rodinná škola v tom dobrém slova smyslu

A investice do modernizace školy není jediné, čím se gymnázium může pochlubit… Kvalitní pedagogickou výuku dokazují také vynikající výsledky v rámci programu EXCELENCE – bílovecké gymnázium dosahuje v rámci MSK nejlepších výsledků v přepočtu na počet žáků. Studenti mají u státních maturit stoprocentní úspěšnost, pestrá je také škála přijetí na vysoké školy, vysoké procento úspěšného přijetí je zejména na právnické a lékařské fakulty. Žáci bíloveckého gymnázia patří mezi nejlepší i v celostátních soutěžích, hlavně matematických. Vloni mělo gymnázium v Bílovci druhý největší počet úspěšných řešitelů matematických olympiád v České republice.

„Se svými čtrnácti třídami a tři sta šedesáti studenty patříme spíše mezi menší školy. O to více tak mohou mít pedagogové osobnější přístup ke každému žákovi. Jsme rodinná škola v tom dobrém slova smyslu, často ji navštěvuje několik generací z jedné rodiny,“ říká Pavel Mrva. A když k tomu přidáme výborné vybavení školy s moderními odbornými učebnami, laboratořemi, hřištěm, hudební zkušebnou a nahrávacím studiem, není divu, že o studium na této škole je velký zájem.  Nezanedbatelnou roli při posuzování hraje i možnost pestrého studentského života, kdy škola podporuje rozmanité projekty žáků, i výuka klíčových předmětů, hlavně cizích jazyků a matematiky, podle schopností žáků. Ti mají také možnost absolvovat přípravu na jazykové zkoušky (FCE) přímo ve škole, stejně tak i autoškolu.  Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci odchovalo tisíce úspěšných studentů, mezi nimi například i světovou tenisovou jedničku Petru Kvitovou. A všichni na svá studentská gymnaziální léta rádi vzpomínají. „Na studia na gymnáziu vzpomínám nejen s nostalgií, ale také s určitou vděčností. Rozšířená výuka matematiky byla velmi přínosná zejména v prvních semestrech studia na vysoké škole. Nicméně hlavní přínos náročnějšího studia na bíloveckém gymnáziu plynul z toho, že se člověk přesvědčil, že ačkoli problém vypadá na začátku složitě, vždy se s ním dá nějak poprat. Z těchto zkušeností jsem těžil nejen během dalších studií, ale i v pozdějším pracovním životě,“ říká na závěr jeden z absolventů, hlavní ekonom ING banky v Praze PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.