Gymnázium přijalo rodiny z Ukrajiny

Po napadení Ukrajiny Ruskem se internát Gymnázia Mikuláše Koperníka zařadil na seznam, který je součástí krizového plánu Moravskoslezského kraje. Ředitel gymnázia Pavel Mrva také oslovil s nabídkou ubytování Český červený kříž, organizaci ADRA, Charita ČR a Člověk v tísni. Jak se ukrajinským rodinám dařilo v prvních dnech po útěku z válkou zasažených oblastí?

Naší povinností bylo každého cizince do 3 dnů od příjezdu zaregistrovat na cizinecké policii. Později vláda prodloužila lhůtu pro vyřízení víza na 30 dní. Vývoj situace byl nečekaný. Kontaktovala nás nejprve společnost IMCoPharma, jejíž odborné pracovníky původem zejména z Ukrajiny u nás dlouhodobě ubytováváme. Jedná se především chemiky, laboranty a další odborné profese. Zanedlouho se s podobnou žádostí připojily i společnosti ATC Industry Trade Moravia a Denas Color.

S udělením víza se ukrajinským rodinám automaticky vyřizovalo zdravotní pojištění. Registraci na úřadu práce zajistili pověření pracovníci uvedených firem. Ubytovaní mají k dispozici lékařskou péči díky obětavým lékařkám z Bílovce, včetně dětské lékařky. Nezapomínáme ani na mazlíčky, kteří se svými páníčky absolvovali strastiplnou cestu. Veterinární ordinace U potoka ve Studénce pro nás zorganizovala sbírku krmiva i dalších potřeb a bezplatně zajišťuje čipování a očkování podle požadavků Komory veterinárních lékařů.

V prvních dnech po příjezdu do Bílovce jsme našim vysíleným a mnohdy vyděšeným hostům zajišťovali základní životní podmínky. Jsme vděční za spolupráci vedení Moravskoslezského kraje, obce Bílovec a Nadaci ČEZ, která poskytla finanční prostředky ve výši 50 tisíc Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů. Úžasná vlna solidarity se navíc vzedmula ze strany veřejnosti a zaplavila naše koordinátory humanitární pomocí GMK pro Ukrajinu. Díky patří vám všem! Během několika dní jsme přeměnili internátní pokoje na byty s veškerým vybavením pro základní fungování prchajících rodin. Darovali jste nám spotřebiče a předměty denní potřeby od ledniček, praček, mikrovlnek a varných konvic, přes sušáky, osušky, kartáčky na zuby, až po odpadkové koše, talíře, nebo houbičky.

My jsme se současně pustili do organizace materiální sbírky a díky tomu se nám daří průběžně zajišťovat všechny potřeby ubytovaných. Co nemáme, pořizujeme z finančních prostředků Nadačního fondu Copernicus. Na účet fondu přibývají dobrovolné příspěvky na pomoc Ukrajině. Některé chodí bezhotovostně přímo od vás, část jsme vybrali do kasičky výměnou za symbolický odznak GMK pro Ukrajinu, část nám donesli samotní žáci jako výtěžek z Pekařského trhu. Neprodané bábovky a perníky děti věnovaly přímo ubytovaným, takže maminky nemusely na víkend nic péct. Později jsme zjistili, že dvě maminky jsou cukrářky, a tak jsme jim pořídili suroviny pro přípravů narozeninových dortů. Některé děti už u nás dokonce oslavily narozeniny!

Jídlo jsme v prvních dnech připravovali ve školní jídelně a večeře dovážel místní dobrovolník. Sobotní obědy chystali pro ubytované různé dobrovolnice z okolí. S nabídkou pomoci se nám ozvalo několik desítek dobrovolníků z řad žáků, veřejnosti a spřátelených organizací: ZUŠ Bílovec, TOM VLK, DDM Bílovec, SDH Bílovec nebo ZUŠ Studénka. Jakmile se rodiny zabydlely, zorientovaly ve městě a vyřídily vše potřebné, nabídli jsme jim bohatý volnočasový program. Maminky starších dětí si zároveň začaly hledat zaměstnání.

Je neuveřitelné, jaké příběhy v uplynulých dnech maminky s dětmi prožily, a jakou sílu a odhodlání projevují. Domy srovnané se zemí, mnohahodinová tlačenice s malými dětmi na nádraží, staří rodiče, kteří zůstali uvězněni za válečnou linií bez elektřiny, bez možnosti vybrat hotovost, nebo manželé bez vojenského výcviku na frontě. To jsou jen střípky z vyprávění našich ubytovaných. Někteří k nám cestovali pět dní přes pět cizích zemí. Máme ale i šťastné chvíle. Třeba když čtrnáctiletý chlapec, který hraje fotbal za Dynamo Kyjev, dostal příležitost trénovat s Baníkem Ostrava. Klub ho přijal do svých řad a vybavil veškerými sportovními potřebami, které si nemohl přivézt s sebou. Teď už se účastní pravidelných tréninků.

Jsme připraveni se o naše ukrajinské přátele postarat, jak dlouho bude potřeba. Máme podmínky i pro dlouhodobé ubytování. Rodinám máme i díky vám možnost poskytnout vše, aby mohly začít fungovat samostatně. Uděláme, co je v našich silách, na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Komunikaci s veřejností a dobrovolníky má na starosti organizátorka materiální sbírky GMK pro Ukrajinu Mgr. Ing. Veronika Vavrečková (vvavreckova@gmk.cz). Potřeby uprchlíků zajišťuje Ing. Petra Dvořáková (pdvorakova@gmk.cz) a volnočasový program koordinuje Mgr. Tomáš Berger (tberger@gmk.cz). Budeme vděčni i za vaši pomoc.

Mgr. Ing. Veronika Vavrečková