Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci: První střední škola v České republice, která má vlastní edukační aquaponickou farmu

Vlastní med, aquaponická farma, školní kamenolom… Bílovecké gymnázium soustřeďuje pozornost na environmentální výchovu a udržitelné zemědělství budoucnosti.

Bílovec 30. června 2022    Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci se chce od nového školního roku zaměřit vedle matematiky, s níž je historicky spojováno, také na ekologii a environmentální výchovu. Připraveno je dokonale. Letos dokončilo projekt parku a školní zahrady má pronajatý kamenolom a postavené úly jak v areálu školy, tak mimo něj, a od nového školního roku bude mít i svou vlastní edukační aquaponickou farmu. Termín slavnostního otevření aquaponické farmy je stanoven na 24. 8. 2022 v 11:00 hodin. Slavnostního otevření se zúčastní zástupci Moravskoslezského kraje, náměstek hejtmana kraje za školství Mgr. Stanislav Folwarczny a členka rady kraje za životní prostředí MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, zástupci dodavatelské společnosti FUTURE FARMING a zástupci školy.  

„V nadcházejícím školním roce zacílíme pozornost na vzdělávací a propagační akce zaměřené na udržitelné zemědělství budoucnosti, tedy na hydroponii a aquaponii.  Zároveň plánujeme vybudování venkovní učebny a zcela nově bychom od příštího školního roku rádi nabídli uchazečům o studium možnost studovat nejen zaměření všeobecné a matematické, ale nově i zaměření na ekologii a environmentální výchovu,“ říká ředitel gymnázia Pavel Mrva.

První v republice

Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci bude první střední školou v České republice, která bude mít vlastní edukační aquaponickou farmu. Farmu ve školy vybudovala společnost Future Farming, lídr a průkopník pokročilé aquaponie v České republice.

“Aquaponickou farmu jsme z technologických důvodů stavěli ve dvou fázích,” říká zakladatel Future Farming Michal Fojtík.  “V červnu byla na gymnáziu instalovaná rostlinná část farmy. Ta je složena ze 3 modulů o celkové kapacitě 600 sazenic. Po měsíčním provozu jsme k rostlinné části připojili kádě s rybami. Konkrétně tady máme jesetery.”

Po propojení rybí a rostlinné části funguje farma autonomně bez nutnosti dodávat pěstovaným rostlinám výživu a hnojiva. “Ryby přirozeně obohacují vodu o živiny, tato voda je následně filtrována přes kořenový systém rostlin v hydroponické části. Takto vyčištěná voda zbavená živin se vrací do nádrže s vodou,” vysvětluje princip aquaponie Michal Fojtík.

“Na produkci se už moc těšíme. Výpěstky budou použity k přímé spotřebě ve školní jídelně. Pro žáky to bude jasný příklad nízkoemisní výroby potravin formou přímé spotřeby produktů přímo od výrobce i ukázka zdravého životního stylu,“ říká ředitel gymnázia Pavel Mrva.

Součásti aquaponické linky je nově budované zázemí venkovní učebny, skleník s plochou 25 m2, vyvýšení záhony a faunistický koutek. Do budoucna bude areál rozšířen o umělou odchovnu a ukázku voliérového chovu ptactva.

Celkové náklady na vybudování aquaponické linky vč. nutných staveních prací a technické přípravy se pohybují kolem 600 tisíc korun. Náklady na projekt jsou v současné době hrazeny z finančních zdrojů školy, Nadačního fondu Copernicus a fondu SPOLEČNĚ společnosti dm drogerie markt.

 

Další ekologické aktivity

Kromě nové aquaponické farmy se Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci věnuje také řadě dalších ekologických aktivit. Ty se v průběhu uplynulého školního roku odehrávaly například ve školním lomu ve Staré Vsi. „Kromě jiného jsme tam uspořádali dvě dobrovolnické víkendové akce věnované údržbě lomu,“ upřesňuje Veronika Vavrečková, učitelka biologie z Gymnázia Mikuláše Koperníka. „Zároveň se nám ve spolupráci s Ostravskou univerzitou podařilo udělat první komplexnější biologický průzkum této lokality, který v lednu vyšel jako odborný článek v časopise Slezského zemského muzea. Lokalita lomu, který máme pronajatý už druhý rok, je pro nás nová a potřebujeme ji prozkoumat dřív, než zde začneme pořádat vzdělávací akce pro žáky či veřejnost. První besedu o proměnách přírody v lomu jsme uspořádali v červnu a zájem místních nás mile překvapil. O zpřístupnění lokality veřejnosti má zájem také spolek a čerstvě vyhlášený národní geopark Krajina břidlice, který spolupracuje s obcemi na Odersku, Vítkovsku a v okolí, kde je historicky významná těžba kameniva,“ říká Veronika Vavrečková a odhaluje další plány. „Rádi bychom v nadcházejícím školním roce zařadili lom do výuky jako jednu z exkurzních lokalit. Díky pokračujícímu biologickému průzkumu už jsme schopni sestavit základní naučnou trasu, na níž by žáci mohli pracovat s netradičními výukovými metodami, jako jsou questing nebo badatelství. Nedílnou součástí trasy bude samozřejmě geomorfologicky významná vrása na jižní stěně lomu,“ uzavírá s tím, že právě v lokalitě lomu se ve dnech 31. července až 6. srpna uskuteční už druhý ročník dobrovolnického letního tábora s názvem (Z)Lom: pro přírodu i pro tebe.  Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci ho pořádá společně s hnutím Brontosaurus. Studenti z celé republiky i zahraniční dobrovolníci tu budou pomáhat s biologickým průzkumem a údržbou kamenolomu a zapojí se i do prací na záchraně zámku v Bravanticích. Díky projektu Nadace Via zde budou působit také uprchlíci z Ukrajiny.

 

Doplňující informace o Future Farming:

Společnost Future Farming je technologická firma, která je průkopníkem na poli vertikálního zemědělství. Firma staví své know how na pokročilé aquaponii. Nejvýkonnější metodě vertikálního zemědělství, která spojuje pěstování zeleniny s chovem ryb. Základními výhodami aquaponických farem Future Farming jsou zdravější potraviny, jejich snadnější pěstování a minimální dopad na životní prostředí.