Generální oprava sociálního zázemí hotova!

Po více než 40 letech jsme zrealizovali generální opravu sociálního zázemí budovy B. Součástí rekonstrukce, která trvala přesně 90 dnů a vyšla na více než 4 mil. Kč, byla kromě komplexní rekonstrukce vybavení toalet také výměna rozvodů vody a elektrické energie, odpadů. Nově byly vybudovány chybějící toalety pro chlapce v 3. patře budovy. Rekonstrukce byla plně financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tímto bych rád poděkoval jak zřizovateli za podporu, tak zejména realizační firmě Ristorisspero s.r.o. z Dolní Lutyně, za skvělou spolupráci a zohlednění provozu školy.

V letošním roce připravujeme rekonstrukci posledního sociálního zázemí, a to zázemí šaten, sprch a toalet, které jsou součástí sportovního zázemí školy (budova C).

Mgr. Pavel Mrva