Finanční svoboda

Žáci tercie a kvarty si ve Světě techniky vyzkoušeli hru Finanční svoboda. V horizontu 30 let fiktivní rodiny si vyzkoušeli hospodařit s penězi, investovat, plnit dlouhodobé cíle rodiny, ale zároveň čelit nečekaným událostem v podobě zlodějů či poklesu hodnoty cenných papírů na burze.S chutí investovali, spořili a na konci hry se jim více či méně podařilo splnit vše, co si naplánovali. Hra žáky bavila a přejeme jim, aby i v reálném životě uměli stejně úspěšně nakládat s penězi.

Mgr. Lenka Svobodová