Fakulta strojní ČVUT v Praze – Den otevřených dveří – 4. listopadu 2023

Zveme na Den otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT, který proběhne v sobotu 4. listopadu 2023 od 10.00 hodin v budově Fakulty strojníTechnická 4, Praha 6.

Budou zpřístupněná vědecká pracoviště a laboratoře s množstvím zajímavých technických exponátů a odborným výkladem. Studenti získají důležité a potřebné informace o odborných profilacích bakalářského studia.

Můžete se těšit i na studentské týmy, jako jsou formule CTU CarTech a rakety CTU Space Research. S našimi studenty bude také možnost si popovídat o přijímačkách, o studiu na různých oborech (energetika, matematika, technické materiály a další) a o studentském životě v kampusu Fakulty strojní ČVUT.

Více informací na facebookové události, nebo webu FS ČVUT.