Exkurze do CHKO Poodří

V úterý 30.4. 2019 se třída 1. C s profesorkami Roháčkovou a Sláčalovou vydala poznat oblast Kotvici, která se nachází poblíž Studénky. I přes hrozbu nepříznivého počasí a nepřesné předpovědi na různých aplikacích se nám počasí nakonec umoudřilo. V CHKO Poodří jsme poznávali zdejší jarní květenu, na rybnících spoustu hnízdících ptáků a velká hejna hus. Během krátké doby jsme zvládli poznat typické rostliny této lokality. Vzhledem k nejistému počasí se zkoušení z rostlin přenese do čtvrteční hodiny, tak všichni věříme, že rostliny poznáme jako na exkurzi.
PS: Už vím, co nám roste na zahradě.

Sára, 1. C