EUweekend aneb Poznej Evropskou unii

Ve dnech 27. – 29. 5. se konal v Brně EUweekend pořádaný organizací EUTIS. Účastníci se zde v různých workshopech mohli dozvědět o mnoha projektech pořádaných Evropskou unií, vyzkoušet si simulovaná jednání Rady EU a Evropského parlamentu nebo debatovat s odborníky na evropskou tématiku. 

Účastníci EUweekendu během workshopů získali informace o tom, jaké jsou možnosti stáží v evropských institucích. Dále jim bylo vysvětleno fungování Domu zahraniční spolupráce (DZS) a tvorba solidárního projektu. Zmíněny byly také možnosti vycestovat v rámci projektů Erasmus a DiscoverEU.

Během simulace zasedání evropských institucí si mohli účastníci vyzkoušet na vlastní kůži, jak vypadá jednání Evropského parlamentu a Rady EU o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu. 

V diskuzi na téma českého předsednictví v Radě EU se účastníci mohli setkat s europoslankyní za KDU-ČSL, Michaelou Šojdrovou, docentkou na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU, Markétou Pitrovou, a s Janem Jakovljevičem z oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v EU. Debata se lehce vyostřila po zmínce o právech LGBTQ+ občanů, na která měla paní europoslankyně a účastníci naprosto odlišné názory. 

Ke konci víkendu byli už pouze oceněni nejúspěšnější účastníci simulací zasedání evropských institucí, jedním z nich i náš student, Tomáš Jelínek z 2. B.

Pro zájemce o podobné projekty jsou k dispozici webové stránky EUTIS, který pořádá také jednodenní regionální semináře Rozhoduj o Evropě, kterého se můžete účastnit i vy již na podzim v Ostravě.

 

Tomáš Jelínek, student 2. B