Environmentální kroužek

Členové Environmentálního kroužku VŠB měli doslova milionový zážitek. Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet práci s RTG difraktometrem, jehož cena je právě 1 000 000 Kč. S jeho pomocí jsme stanovili např. obsah kovů v půdě a písku z našeho okolí (překvapivě jsme našli i stopy Rb, Sr, Ba, Cr, Cd, …) nebo jsme se podívali na složení našich „zlatých“ mincí, náušnic nebo řetízků (viz obrázek). A za dva týdny se těšíme na ukázku mikroorganismů, které vyhlodají díru i v oceli!

Mgr. Jan Hruška