Dubnový projektový den v sekundě

V pondělí 18. dubna se konal projektový den na téma Shakespeare a jeho doba.

Nejdříve jsme se dobrovolně rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina strávila první dvě hodiny
v učebně IVT s paní knihovnicí Gajduškovou a druhá v učebně UJA2 s paní profesorkou Kubánkovou. Po dvou hodinách se skupiny vystřídaly.

Paní profesorka si pro nás nejdříve připravila hru. V učebně a v chodbě různě poschovávala otázky a odpovědi týkající se Shakespearova života. Naším úkolem bylo najít všechny lístečky, seřadit odpovědi časově od Shakespearova narození až po jeho smrt. Hledání lístečků byla zábava. Pak jsme se na internetu podívali na krátký, humorně zpracovaný životopis o Shakespearovi. Další úkol se týkal Shakespearových dramat. Ve skupinách jsme k českým překladům dramat přiřazovali anglický název a pak podle nápovědy rozdělovali dramata na komedie, tragédie a historické hry. Pak nám paní profesorka pustila kreslenou podobu Romea a Julie.

Paní knihovnice si pro nás také připravila zajímavý program. Vyprávěla nám o Shakespearově době, o divadlu Globe nebo o Stratfordu. Pak jsme si vylosovali lístečky s úkoly a odpovědi na ně jsme hledali na internetu či v knihách, které s sebou paní knihovnice přinesla, např. jsme měli zjistit, kolik stojí vstupenka na divadelní představení v divadle Globe v Londýně, jaké představení se zrovna dnes v tomto divadle hraje a podobně. Taky jsme psali brkem, abychom si vyzkoušeli, jak se psalo v době renesance.

Závěr projektového dne jsme strávili přímo v knihovně.

Anna Konečná, 7. A, Mgr. Alena Kubánková