Druháci u vysoké pece

Ve středu 21. 3. 2018 navštívili studenti druhých ročníků Dolní oblast Vítkovice, aby se dověděli něco více o výrobě železa. Měli tak možnost se podívat přímo dovnitř vysoké pece, projít se místem, kde docházelo k odpichům železa nebo strusky. Prohlídka zahrnovala i výstup (výjezd) na Bolt Tower, což byl pro všechny účastníky ojedinělý zážitek.

Mgr. Ivana Šlachtová