Dravci na GMK

Opět k nám přijeli sokolníci, tentokrát z Karviné, a předvedli ukázky této nevšední disciplíny. Žáci 6., 7. třídy a 1. a 2. ročníku mohli vidět základy výcviku dravých ptáků, dozvěděli se spoustu zajímavých věcí ohledně těchto nádherných zvířat a také si mohli některé z nich pohladit. Součástí programu byly i drobné ukázky odvahy, kdy jako demonstranti fungovali naši vyučující. Byla to nádherná podívaná a věřím, že se žáci obohatili o zajímavé informace ze života dravců.

Mgr. Sylva Roháčková