Veřejná zakázka - Změna užívání se stavební úpravou knihovny