Zpráva o volbách do Školské rady při GMK – zástupce zletilých žáků, 23. 9. 2021