VZ č. 6/2023 Výzva k předložení nabídky na realizaci oprav hygienického zařízení budovy F