VZ č. 5/2024 Výzva k podání nabídky na dokumentaci, inženýrské činnosti a dozor při projektu „Instalace FVE – Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec“