VZ č. 3/2024 Potvrzení o způsobilosti – střet zájmů