VZ č. 10/2023 oznámení o výběru dodavatele (zrušení VZ)