Výzva k předložení nabídky vybavení venkovní učebny GMK