Výzva k předložení nabídky na výměnu zastaralých svítidel za LED osvětlení – 3. etapa