Výzva k předložení nabídky na nákup IT vybavení – chromebooky