Výzva k předložení nabídky na dodání díla „Snížení doby dozvuku v učebnách GMK“