Výzva k předložení nabídky na akci Rekonstrukce plotu sportovního areálu GMK