Uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení.