Uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení – opravené pořadí