Uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení – obor 79-41-K/41