Uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení – náhradní termín