Uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení – 2. kolo přijímacího řízení