Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení – opravené pořadí