Sdělení MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií