Přípravný kurz pro 9. ročník – druhá část – řešení