Opatření obecné povahy – přijímací řízení – dodatek