Opatření obecné povahy – dodatek – přijímací zkoušky