Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 – obor vzdělávání 79-41-K/81 – osmiletý studijní obor