Kritéria přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku od školního roku 2021/2022 -79-41-K/81 – Gymnázium